GENEL FAALİYETLERİMİZ

Müdürlüğün görevi, üniversitenin çalışmaları ve çeşitli faaliyetleri hakkında kamuyu bilgilendirmek ve üniversite kurum kimliğini tanıtıcı ve 'geliştirici' çalışmalara hız vermektir.

Bu bağlamda üniversitenin halkla ilişkiler ofisi, kurum kimliğini en iyi yansıtacak misyonu göstermek üzere bir dizi işlevi üstlenmiştir. Günümüz Türk üniversiteleri içerisinde en iyi yapılanmayı sağlamak üzere bir seri yeni düzenlemelerle çeşitli kurum halkla ilişkiler ofislerinin kanıksanmış görevleri dışında misyon kimliğini geliştirmek üzere projeler üretme ve hayata geçirme özelliğini ODTÜ Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Y. Eren Kalay'ın koordinasyonu ile yürütmektedir.

 

ODTÜ Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün geleneksel görev tanımları ise:

 • Rektörlük tarafından talep edilen görevleri yerine getirmek,
 • Üniversitemiz konuklarına kurumu ve kampusu tanıtmak,
 • Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan Bilgi Edinme Birimi'nin görevlerini yerine getirmek,  
 • BU HAFTA BÜLTENİ'ni hazırlamak, e-posta ve posta ile üniversite içi ve dışına dağıtmak,
 • Tüm etkinliklerde protokol hizmeti vermek,
 • İç ve Dış protokol listelerinin takibini ve güncellenmesini yapmak,
 • Her yıl ODTÜ'yü kazanan öğrencilere ODTÜ tanıtım programını hazırlamak ve sunmak,
 • Ankara içi ve dışındaki liselere üniversitede ilgi duydukları bölümlerle ilgili olarak tanıtıcı ve bilgilendirici gezi programlarını düzenlemek,
 • Tüm tören organizasyonlarını yapmak, sunuculuk hizmeti vermek, tören kitapçıklarını hazırlamak, yayınlatmak,
 • Üniversite bünyesinde düzenlenen etkinliklerde davetiye hazırlamak, dağıtmak, diğer düzenlenen etkinliklere katılarak ekip ve ekipman olarak destek vermek,
 • ODTÜ'yü tanıtıcı materyalleri güncelleyerek hazırlamak, bastırmak, talep doğrultusunda göndermek,
 • Gazete ilanlarını hazırlamak, çelenk ve çiçek  göndermek,
 • Yıl sonunda takvim ve ajandaları bastırmak ve dağıtımını yapmak,
 • Etkinliklerde video-fotoğraf çekimleri yapmak ve arşivlemek.

 

Yukarıda belirtilen tören kitapçıkları ve ODTÜ Rektörlük tarafından çıkarılan süreli ve süresiz yayınların bilgi toplama, yazma, editörlük, baskı ve dağıtımına kadar tüm sayılan işler Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 


Son Güncelleme:
25/04/2022 - 22:55